Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach - Szkoła Filialna w Piecach

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W KALISKACH