Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach -
Szkoła Filialna w Piecach

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W PIECACH

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W KALISKACH