W tym roku po raz pierwszy w naszej szkole został zorganizowany Tydzień Zdrowia Psychicznego. Zdrowie psychiczne definiowane jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako „pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka”. Odbyły się warsztaty przeprowadzone przez specjalistów z Polskiego Centrum Profilaktyki: „Integracja – jak budować relacje” dla uczniów klas I, II, III.
Składamy podziękowanie dla Gminnej Komisji Pozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia.
 
Marta Słomińska- Gliniecka