SPRZĄTANIA ŚWIATA 2021 W SZKOLE FILIALNEJ W PIECACH

   W piątek 17.09.2021r. cała społeczność szkolna i przedszkolna z udziałem uczniów OREW- u  wzięła udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ” i miała na celu promowanie „nieśmiecenia” oraz zmian w naszych codziennych nawykach dotyczących świadomości ekologicznej. Przed przystąpieniem do sprzątania uczniowie wzięli udział w konkursie polegającym na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie: Czym jest segregacja? Nagrodę za prawidłową odpowiedź otrzymał Kacper Domagalski z klasy pierwszej.

W ramach działań edukacyjno – ekologicznych uczniowie pod opieką nauczycieli wykonali  domowym sposobem płyn do czyszczenia szyb, którym wyczyścili kilka okien na terenie szkoły.  Po efektywnym czyszczeniu okien wszyscy  przystąpili do działań związanych ze sprzątaniem ulic i obiektów na terenie Pieców.

Po zakończeniu sprzątania  przydzielonych terenów poszczególne klasy i grupy wypełniły raport ze  sprzątania, z którego wynika, że w całej akcji wzięło udział 60 osób i zebrano łącznie 7worków śmieci. Tradycyjnie już odbył się „Kiermasz rzeczy niepotrzebnych” oraz zajadaliśmy się pysznymi ziemniakami upieczonymi w ognisku.

W akcji Sprzątanie Świata 2021  wzięli udział uczniowie klas 1 – 3, uczniowie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno Wychowawczego, dzieci z oddziałów przedszkolnych. Wszystkim uczestnikom tegorocznej imprezy dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji, a mieszkańców Pieców zachęcamy do „nieśmiecenia”.

              

                                                                                 Ewa Węsierska