Wyniki postępowania rekrutacyjnego do klasy I

Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach –

– Szkoły Filialnej w Piecach:

 

– lista kandydatów przyjętych dostępna jest

na tablicy ogłoszeń Szkoły Filialnej w Piecach.