W miesiącu marcu Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach oraz Szkoła Filialna w Piecach przystąpiła do kampanii profilaktycznej przeznaczonej dla oraz uczniów klas I-III „Odłącz się- Podłącz się” – „Realnie odpowiedzialni”. Kampania ta porusza problem nadużywania i nieodpowiedniego korzystania z ekranów przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem kampanii „Odłącz się – Połącz się” jest dotarcie do jak największej ilości rodziców, opiekunów i nauczycieli używając wszelkich możliwych kanałów, by poznali zagrożenia – niebezpieczeństwo nadmiarowego korzystania z ekranów, jakie treści są niewłaściwe, a jakie odpowiednie, uwierzyli, że mają wpływ i wiedzieli jak postępować w sytuacjach problemowych oraz by uniknąć e-uzależnień – relacja chroni.

ULOTKI DLA RODZICÓW:

1. UŚPIJ EKRANY – OBUDŹ ŚWIADOMOŚĆ (ZAGROŻENIA)

2.UŚPIJ EKRANY – OBUDŹ ŚWIADOMOŚĆ (WSKAZÓWKI)  

 

Pedagog szkolny