INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 W SZKOLE FILIALNEJ W PIECACH

   Po wakacyjnej przerwie społeczność Szkoły Filialnej w Piecach stanęła u progu nowego roku szkolnego 2021/2022.

   Uroczystość inauguracyjna powiązana była z przekazaniem do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej.  W obchodach tego ważnego dla szkoły dnia uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach Pani Bogumiła Wałaszewska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Kaliskach Pani Katarzyna Pettka, nauczyciele, rodzice uczniów klasy pierwszej oraz uczniowie klas pierwszej drugiej i trzeciej. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt Gminy Kaliska Pan Sławomir Janicki, Przewodniczący Rady Gminy Kaliska Pan Zbigniew Szarafin, Radni Gminy Kaliska – Pan Marek Romanów oraz Pan Jacek Rola, Proboszcz Parafii Piece Ksiądz Bogdan Kozłowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Ewa Czeplina.

   Uczniowie klasy drugiej  ze smutkiem pożegnali wakacje, ale z wielką radością powitali nowy rok szkolny wygłaszając na ten temat krótkie wierszyki.

   Podczas uroczystości oficjalnie powitaliśmy w naszych progach uczniów klasy pierwszej, którzy zostali zaproszeni do wystąpienia na środek dzisiejszej „estrady”. Pierwszaki wykazały się wielką odwagą i dzielnie zaprezentowały się przed wszystkimi zebranymi. Za odwagę otrzymali pierwsze szkolne medale oraz od nowej wychowawczyni Pani Moniki Jankowskiej zakładki do książek.

   Starsi koledzy z klasy drugiej  powitali młodszych kolegów piosenką „Pierwszaczek”.

   Ostatnim punktem uroczystości było przekazanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej.  W związku z tym faktem oficjalni goście wraz z dyrekcją dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi otwierającej wstęp na salę. Ksiądz Bogdan Kozłowski dokonał poświęcenia wyremontowanego obiektu.  Dla potwierdzenia doskonałości nowej podłogi padły pierwsze strzały do bramki, które potwierdziły, że będzie się na niej świetnie ćwiczyło i rozgrywało różnego typu pojedynki sportowe.

   Przed nauczycielami, uczniami i rodzicami dziesięć miesięcy ciężkiej pracy.

   Życzymy wszystkim, aby przebiegała ona w atmosferze wzajemnej i życzliwej współpracy oraz  przynosiła oczekiwane efekty.

                                                                                      Ewa Węsierska