Informujemy, że 12 listopada 2021 roku będzie dniem wolnym
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
W tym dniu zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej
będą się odbywały w godz. 7:00 - 15:00.