W roku szkolnym 2022/2023 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach bierze udział w projekcie rządowym Aktyna Tablica w latach 2020- 2024. Projekt umożliwia realizację zadań współczesnej szkoły takie jak rozwijanie u uczniów i nauczycieli kluczowych kompetencji z zakresu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej, przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym, wyrównywanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dążenie do unowocześniania szkoły. Wsparcie finansowe w wysokości 43 750 zł, w tym ze środków własnych 8 750 zł zostało przekazane na zakup pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.