Ogrody sensoryczne to inaczej ogrody zmysłów, założone po to, aby silniej niż “tradycyjne” ogrody, oddziaływać na nasze zmysły. W ogrodach sensorycznych wszystkie nasze zmysły, nie tylko wzrok, ale zwłaszcza węch, słuch i dotyk, zostają pobudzone. W tym właśnie celu powstał nasz szkolny ogród w którym obecnie odbywają się zajęcia terenowe z przyrody i biologii. Przebywanie w ogrodzie dostarcza uczniom bardzo dużo wrażeń zmysłowych, które uspakajają, odprężają, ale też pobudzają w nich fascynację i zaciekawienie światem przyrody.

Beata Lewandowska, Marta Słomińska- Gliniecka