W dniach 09-13 maja 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaliskach został zorganizowany „TYDZIEŃ ZDROWIA”.

W poniedziałek zaczęliśmy od konkursu dla klas I-IV, gdzie uczniowie z wychowawcami zaprezentowali się w strojach prezentujących warzywa i owoce. Wszystkie klasy wzięły udział w konkursie prezentując się na dziedzińcu szkoły. Po dokonaniu oceny przez jury wygrała klasa IIa. Nagrodą w konkursie był wyjazd na warsztaty terenowe do Stajni „Koń Polny” w Bartlu Wielkim.

Następny dzień upłynął nam pod hasłem profilaktyki pierwszej pomocy i uzależnień.  Uczniowie klas I, w gabinecie higienistki szkolnej, mogli zbadać swój wzrok. Dla klas IV zostały zorganizowane warsztaty z ratownikami medycznymi którzy przyjechali karetką pogotowia. Dzieci mogły zobaczyć wnętrze karetki, zapoznały się z tematyką pierwszej pomocy oraz z zawodem ratownika medycznego.  W klasach VIII zostały zorganizowane warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień. W godzinach popołudniowych odbyły się prelekcje dla rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach i Szkoły Filialnej w Piecach pt. „Mój kochany urwis – jak wyznaczać dziecku granice”.

W środę i czwartek uczniowie klas V – VII zmagali się w konkursie profilaktyczno – sportowym.  W tych dniach odbyły się przygotowane przez uczniów scenki o charakterze profilaktycznym dotyczące zdrowego odżywiania. Zgodnie z hasłem „Sport to Zdrowie”, w czwartek, odbyły się zawody zabawowo – sportowe. Podsumowując obie kategorie nagrodę w postaci zajęć terenowych w ogrodach Frank – Raj zdobyła klasa Va. Również tego dnia świetlica szkolna przygotowała Ekosklepik ze zdrowymi przekąskami. W tych dniach uczniowie klas 2a i 2b pracowali na lekcjach języka angielskiego metodą projektu. W czasie lekcji powtórzyli słownictwo oraz zwroty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wykonali ilustracje z opisem jak dbają o swoje zdrowie.

W piątek uczniowie klas I uczestniczyli w spotkaniu ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalisk. Dzieci mogły zobaczyć z bliska wóz strażacki, przymierzyć stroje, obejrzeć sprzęt i porozmawiać ze strażakami. Dla klas VII oraz VIII zostały zorganizowane prelekcje z dietetykiem klinicznym z Flowfit, gdzie uczniowie utwierdzili się w przekonaniu, że zdrowy tryb życia i odpowiednia dieta wpływa pozytywnie na ich ciało.

Serdecznie dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe naszego przedsięwzięcia w wysokości 2 000 zł. Jednocześnie składamy podziękowania dla:

  • Rodziców
  • higienistki szkolnej Pani Mirosławy Galikowskiej- Marrero
  • terapeuty z Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gdańskim Pana Marcina Piotrowskiego
  • ratowników medycznych: Panu Patrykowi Ronczkowskiemu i Panu Dawidowi Kucharskiemu
  • strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Kalisk – Panu Mateuszowi Lech, Panu Marcinowi Treydowskimu i Panu Jakubowi Krajnik.
  • Dietetyka klinicznego z Poradni Dietetycznej „Flowvit” Pani Natalii Makowskiej
  • zaangażowanych w „Tydzień Zdrowia” nauczycielom
  • Świetlicy szkolnej

Zapraszamy na pełną fotorelację na stronę Facebook szkoły

Organizatorzy                                             

Aleksandra Lech, Marta Słomińska-Gliniecka, Natalia Trzebiatowska