25 kwietnia w naszej szkole odbył się jak co roku SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY KLAS II i III. Konkurs ten poprzedziły eliminacje klasowe, podczas których wyłoniono reprezentantów poszczególnych klas.

Do SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO zakwalifikowały się następujące osoby: Antonina Stopa IIa (z powodu nieobecności Antosi w jej miejsce wszedł Tomasz Szandrach), Tadeusz Kozicki IIa, Amelia Eliasz IIa, Maja Gumińska IIb, Elisa Barbach IIb, Michał Milbrodt IIb, Dominika Partyka IIIa, Dominika Krampichowska IIIa, Konrad Kielbratowski IIIa, Wiktoria Szczubełek IIIb, Iga Richter IIIb oraz Lena Pajewska IIIb.

Komisja wyłoniła następujących mistrzów ortografii:

I miejsce Konrad Kielbratowski z IIIa

Lena Pajewska  z IIIb

II miejsce Iga Richter z IIIb

III miejsce Elisa Barbach z IIb

Wyróżnienie otrzymały:

Dominika Krampichowska z IIIa

Maja Gumińska z IIb

Dyplomy, nagrody książkowe i upominki wręczyła zwycięzcom pani dyrektor Bogumiła Wałaszewska. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział i drobne upominki.

Gratulujemy!!!

ORGANIZATORZY: Monika Neubauer, Elżbieta Żmuda-Trzebiatowska, Iwona Gliniecka