2 marca w sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego dla klas IV-VIII  pt. „Dzieje pisma-od rysunków naskalnych do alfabetu”.

Projekt miał na celu zapoznanie uczniów z dziejami pisma, doskonalenie umiejętności współpracy w zespole, kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł, wzmacnianie aktywności uczniów i wewnętrznej motywacji.

Było to kolejne zadanie w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie na książki i sprzęt biblioteczny w kwocie 15 tyś zł.

Praca nad projektem trwała od listopada do lutego. Każda klasa miała do przygotowania inny fragment z  dziejów pisma. Uczniowie sami dochodzili do wiedzy. W swych działaniach wspierani byli przez wychowawców i bibliotekarkę. 

Klasy IV zajmowały się najdawniejszymi czasami – prehistorią. IV a pokazała scenkę z życia człowieka pierwotnego, natomiast IV b wykonała malowidła przypominające te, znalezione na ścianach jaskiń. Klasa V a zajmowała się najstarszym pismem świata – pismem klinowym. Klasa V b – pismem runicznym wikingów a V b – hieroglifami starożytnego Egiptu. Klasom VI przypadła w udziale kultura Indian Ameryki Północnej i Południowej. Klasa VI a zgłębiała temat cywilizacji Majów, Inków i Azteków i ich osiągnięcia w dziedzinie pisma, zaś VI b zaprezentowała nam sposób porozumiewania się i upamiętniania swojej historii przez Indian Ameryki Północnej. Przedstawiciele klasy VII a opowiedzieli o ciekawostkach związanych z pismem chińskim. Klasa VIII a pracowała nad pismem średniowiecznym. Klasy VIII b i c zajmowały  się pismami alfabetycznymi – fenickim, greckim, łacińskim i polskim. 

Aby dodatkowo wyróżnić najlepszą grupę, w dwóch kategoriach wiekowych, prezentacjom przyglądało się jury w składzie: Elżbieta Koprowska, Paulina Kruszyńska, Katarzyna Krause. Panie brały pod uwagę merytoryczną wartość wypowiedzi, przygotowane eksponaty, plakaty edukacyjne, strój, ogólne wrażenie  oraz zaangażowanie. 

Według jury, najlepiej z tego trudnego i wymagającego zadania, wywiązali się uczniowie klasy IV a i VI b. Wielkie gratulacje! 

Podziękowania dla wszystkich uczniów, którzy zaangażowali się w pracę nad projektem, a w szczególności tych, którzy reprezentowali poszczególne klasy na forum.  

Dzięki Wam powstały piękne materiały edukacyjne, które będą wykorzystywane w przyszłości przez nauczyciela bibliotekarza podczas lekcji bibliotecznych.

Dziękuję wychowawcom klas za pomoc w przygotowaniu do prezentacji i zachęcanie swoich wychowanków do dodatkowej pracy. Pani Joannie Lindzie podziękowania za krótki kurs języka migowego.

Wyrazy uznania dla Eweliny Jaster i Lidii Koper za profesjonalne poprowadzenie tego czytelniczego spotkania.

Wynalezienie pisma to przełomowe wydarzenie w historii ludzkości. Dzięki niemu możliwe było gromadzenie, przechowywanie i wymiana informacji. Z tego powodu zasługiwało na naszą uwagę.

 

W pamięci pozostaną pomysłowe stroje i wyszukane eksponaty oraz różne ciekawostki o piśmie. Cel został osiągnięty! To wyjątkowe spotkanie pozwoliło usystematyzować wiedzę  na temat tego ważnego wynalazku.

Link do fotorelacji

https://view.genial.ly/63f8d096fcda46001858a1e9

Bibliotekarka

Sylwia Pasterska