Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie eTwinning  realizowanym pod patronatem Unii Europejskiej. Projekt “Christmas tradition and carols”  autorstwa  p. Doroty Grzywacz  miał na celu poznawanie kultury i zwyczajów krajów europejskich związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

W ramach realizacji tego projektu została nawiązana  współpraca z różnymi krajami europejskimi takimi jak : Grecja, Turcja, Francja, Hiszpania, Słowacja, Włochy, Gruzja. Prace nad projektem odbywały się różnych grupach wiekowych.

Zadania wykonane przez uczniów polegały  na: wymianie kartek świątecznych z krajami partnerskim, nagraniu  kolęd w języku polskim i angielskim, wymianie informacji na temat kraju w którym mieszkają uczniowie, szkole w której się uczą oraz przede wszystkim o tradycjach i zwyczajach bożonarodzeniowych.

Uczennice  z klasy 4b i 6a wykonały kartki z życzeniami, które zostały  wysłane do wielu krajów.  Partnerzy z którymi nawiązaliśmy współpracę, również wysłali życzenia do naszej szkoły. Uczennice z klasy z 6a nagrały  kolędę w języku angielskim i polskim.  Uczennicom z klasy 8a przypadła najważniejsza rola przedstawienia naszej szkoły oraz polskich tradycji związanych z Bożym Narodzeniem. W czasie lekcji języka  angielskiego łączyliśmy się ze szkołą partnerską w Turcji, gdzie uczniowie nawzajem poznawali zwyczaje i tradycje naszych krajów.

Wszystkie materiały dokumentujące realizację tego projektu zostały umieszczone przez poszczególnych partnerów na platformie eTwinning, tworząc w ten sposób piękny wirtualny album przedstawiający tradycje bożonarodzeniowe.  Przystąpienie do projektu było niezwykle korzystne dla uczniów. Poprzez takie partnerstwo uczniowie zyskali możliwość poznawania innych kultur, uczyli się rozpoznawać i akceptować różnice kulturowe i przede wszystkim zyskali możliwość rozwijania w sposób naturalny swoich kompetencji językowych i technicznych. Uczniowie biorący udział w projekcie wykazali się dużym zaangażowaniem uświadamiając sobie jednocześnie, jakie możliwości komunikacyjne daje im znajomość języka angielskiego.

Dorota Grzywacz