Uczniowie klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach 21 marca 2022 roku powitali wiosnę uczestnicząc w „Projekcie Wiosna”.

Tego dnia wszyscy przyszli do szkoły ubrani w kolory wiosny.  W ramach projektu – wykonywali różne zadania wzbogacające wiedzę o wiośnie (zagadki, krzyżówki, rebusy, kolorowanki, uczyli się piosenki). Rozwijali też swoje zdolności plastyczne i techniczne wykonując wiosenne dekoracje do swoich klas, dzięki którym w szkole zapanował wiosenny wystrój. W słonecznej, wiosennej pogodzie uczniowie z wychowawczyniami  przemaszerowali ulicami Kalisk kolorowym korowodem, z gaikami i kwiatami w rękach, grając na instrumentach muzycznych i  śpiewając piosenki o wiośnie oraz wykrzykując hasło –  „Witaj wiosno!”

Każda z klas otrzymała pamiątkowy dyplom – podziękowanie za udział w projekcie i we wspólnej zabawie oraz wiosenny kwiatek na powitanie wiosny. 

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Policji za wsparcie w organizacji wiosennej imprezy.
Pierwszy dzień wiosny był dniem pełnym słońca, wrażeń i radości. 

Organizator: D. Zakościelna-Jekiełek