Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty można odbierać

w sekretariacie ZSP Kaliska dnia 8.07.2022 r. od godziny 9.00