W związku z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu w miesiącu lutym w szkole zostały zorganizowane liczne przedsięwzięcia mające na celu uświadomienie uczniom jakie mogą być zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego korzystania z internetu, gier komputerowych. Odbyły się warsztaty, pogadanki oraz prelekcje. Zostały przygotowane gazetki ścienne oraz konkurs  z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Ponadto uczniowie otrzymali ulotki  informacyjne dla rodziców „ Domowy Kodeks odpowiedzialnego używania mediów cyfrowych.

Internet to bardzo ważny składnik teraźniejszości dzieci i młodzieży i, co bardzo ważne, ich przyszłości. Okazja taka, jak Dzień Bezpiecznego Internetu pozwala na budowanie świadomości o tym jak ważne jest, aby łączyć siły w działaniach na rzecz internetu, który będzie wspierał rozwój dzieci, a nie stanowił dla nich rosnące zagrożenie –Rywczyńska, Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet w NASK – PIB.

Anetta Cieślewicz, Marta Słomińska- Gliniecka, Natalia Trzebiatowska, Aleksandra Lech