W styczniu uczniowie PSP w Kalisakch podczas zajęć rewalidacyjnych uczyli się projektowania druków 3D. Uczyli się korzystania z cyfrowego aparatu fotograficznego oraz kamery. Nauczyli się, jak przenosić pliki z aparatu na komputery. Ponadto uczniowie klasy 5b i 7a i 6a wykorzystywali lutownice oraz  wypalarki do drewna pracując nad projektem „Dzieje pisma” oraz wykonując proste dekoracje. Uczniowie uczestniczący w kółku regionalnym Kaliskie Modraki również mieli okazję zapoznać się z w/w sprzętem podczas uroczystości oraz cotygodniowych zajęć. Ze sprzętu skorzystali również uczestnicy kółka biologiczno-chemicznego.