Uczniowie klas drugich Zespołu Szkół Publicznych w Kaliskach tj. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach – Szkoły Filialnej w Piecach , w tym 2 dzieci z Ukrainy 15.06.2022 r. zakończyli projekt „Umiem pływać “. Program był realizowany ze środków Województwa Pomorskiego, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Gminy Kaliska.

Podczas 20 godzinnego cyklu zajęć 56 uczniów nabyło podstawowe umiejętności pływania. Pod czujnym okiem instruktorów i trenerów dzieci nie tylko uczyły się pływać, ale także miały czas na zabawę, z której czerpały dużo radości. Sześcioro uczniów zdało trudny egzamin na kartę pływacką.

Dzięki uczestnictwu w projekcie dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat dyscypliny sportu jaką jest pływanie, usprawniły swoje ciało, a także zwiększyły pewność siebie i poprawiły samoocenę.

Udział w zajęciach umożliwił im jeszcze lepszą integrację i zapewnił wiele wspaniałych wspomnień.

Dziękujemy uczestnikom za czynny udział w zajęciach i zapraszamy do kolejnej edycji za rok.

Joanna Linda