Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”  wspiera organy prowadzące szkoły. Głównym celem programu jest realizacja zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Dyrektor ZSP Kaliska Pani Bogumiła Wałaszewska wystąpiła do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o udział w przedsięwzięciu, a następnie on w roli Wnioskodawcy do MEiN o przyznanie środków finansowych.
Ostatecznie udzielono nam wsparcia w kwocie 10 000 złotych na realizację zadań w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Proces edukacyjny młodzieży z klas VII i VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliskach wsparty został poprzez poznawanie kultury Trójmiasta. Nauka nabrała wówczas praktycznego wymiaru, a to dzięki przedsięwzięciu MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”.

Nasi uczniowie w dniach 20 i 21 kwietnia eksperymentowali w Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni i zwiedzali jeden z oddziałów Muzeum Gdańska – MUZEUM BURSZTYNU. Młodzież była zachwycona obiektem zabytkowym, w którym zobaczyli mistrzowskie wyroby dawnych bursztynników, ale i współczesną, nowoczesną biżuterię. Uczniowie również z radością odkrywali i poznawali świat w Experymencie dzięki interaktywnym wystawom i przestrzeni umożliwiającej twórcze eksperymentowanie.

Dziękujemy za możliwość realizacji wycieczek dofinansowanych głównie ze środków pochodzących z dotacji MEiN oraz Gminy Kaliska.

 Wioleta Słomińska