Zgodnie z założeniami programu Realnie Odpowiedzialny „Odłącz się – Połącz się” w miesiącu marcu, kwietniu oraz maju realizowaliśmy dwa bloki tematyczne: marzec – miesiącem ŚWIADOMOŚCI,  kwiecień – miesiącem RELACJI oraz maj miesiącem WYOBRAŹNI.

W ramach powyższych tematów zostały przeprowadzone warsztaty dla uczniów klas I-III dotyczące zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego korzystania z interentu przez dzieci, ich relacji z rodzicami i rówieśnikami, a także zaprezentowano uczniom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu bez nadużywania interentu i komputera. Dzięki współpracy podczas warsztatów powstały plakaty prezentujące „Sposoby na nudę”.

Udział w projekcie brali również rodzice uczniów klas I-III, którzy podczas konsultacji oraz wywiadówek śródokresowych otrzymali materiały dydaktyczne w formie ulotek prezentujące główne założenia programu. Podczas wywiadówek wychowawcy klas przedstawili prezentacje zawierającą wskazówki dla rodziców dotyczące prawidłowych relacji z dzieckiem oraz  zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z urządzeń multimedialnych.

Serdecznie dziękuję uczennicom klas 8b reprezentującym Szkolne Koło Wolontariatu za pomoc przy realizacji programu.

M. Słomińska- Gliniecka