Dokumenty

Zestawy podręczników

Wykaz podręczników dla klas I - III GIM na rok szkolny 2014/2015 dodano: 2014-07-03
Wykaz podręczników dla klas IV - VI SP na rok szkolny 2014/2015 dodano: 2014-07-03
Wykaz podręczników dla klas I - III SP na rok szkolny 2014/2015 dodano: 2014-07-03

Ważne dokumenty

Propozycje tematów godzin wychowawczych dodano: 2010-09-23
Warunki ubezpieczenia NNW dodano: 2012-10-08
Warunki ubezpieczenia NNW uczniów dodano: 2012-10-08
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROK SZKOLNY 2013/2014 dodano: 2013-11-22
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 dodano: 2013-11-22
PROCEDURY SZKOLNE ROK SZKOLNY 2013/2014 dodano: 2013-11-22
PROGRAM PROFILAKTYKI 2013/2014 dodano: 2013-11-22
PROGRAM WYCHOWAWCZY 2013/2014 dodano: 2013-11-22
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH ROK SZKOLNY 2013/2014 - po zmianach dodano: 2014-02-13
Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej dodano: 2014-04-09
REGULAMIN
XV Kaliskiego Ulicznego Biegu Trzeźwościowego o Puchar Wójta Gminy
dn. 1 maja 2014 r.
dodano: 2014-04-15

Dyżury nauczycieli

24.10.2013 r. dodano: 2013-10-22

Publikacje nauczycieli

Prośby naszych dzieci, które warto uwzględniać w procesie wychowawczym. Autor: Zofia Haftka dodano: 2008-10-05
Wybrane pozycje
z literatury pedagogiczno- psychologicznej
pomocnej w procesie wychowania. Autor:Sylwia Pasterska
dodano: 2008-10-05
Projekt edukacyjny-karta projektu(przykład) dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny - karta zadania (przykład) dodano: 2011-02-11
projekt -edukacyjny - materiały z wasztatów dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny w prawie oświatowym dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny - zadania dodano: 2011-02-11
Przykładowy wzór kontraktu dodano: 2011-03-10
ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 2013/2014 dodano: 2013-11-14
PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM - PREZENTACJA dodano: 2013-11-14

Przetargi