„Bezpiecznie Tu i Tam”

25 listopada 2015 roku pracownicy świetlicy szkolnej w trosce o bezpieczeństwo dzieci, wzięli udział w szkoleniu pt. „Czuję, widzę, słyszę, ratuję”, które odbyło się w ramach projektu „Bezpiecznie tu i tam”. Podczas szkolenia dowiedzieliśmy się między innymi jak postępować w przypadku zadławienia, czy nagłego zatrzymania akcji serca. W pierwszej części – teoretycznej, „nasi” ratownicy medyczni pokazali sposoby ratowania życia dzieci i dorosłych. Szczególną uwagę zwrócili na bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy. Podkreślili, że wczesne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo - oddechowej może podwoić, a nawet potroić szanse przeżycia. W części praktycznej uczestnicy szkolenia prezentowali RKO na fantomach oraz przy użyciu defibrylatora. Finalnym punktem spotkania było otrzymanie certyfikatu i materiałów przydatnych do resuscytacji.

                                                                                                                                                                                             Świetlica szkolna