Opłaty za obiady - termin płatności

UWAGA!

Opłaty za obiady przelewem w banku należy dokonać bezwzględnie od 1 do 10 danego miesiąca tzn. za listopad należy zapłacić w listopadzie, za grudzień w grudniu itd.

Opłaty za herbatę należy dokonać wyłącznie w świetlicy szkolnej.