Uwaga! - zmiany w formie płatności za obiady!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa od listopada br. odpłatności za obiady dokonywane będą przelewem na konto bankowe szkoły. Rodzice dzieci korzystających z obiadów zobowiązani są zapoznać się z nowym regulaminem płatności, który zostanie przekazany uczniom i będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej szkoły. Podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna regulamin należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do 4 listopada. Jest to warunek korzystania z obiadów w stołówce szkolnej. Prosimy uważnie śledzić stronę szkoły, na której zostanie podany numer konta bankowego.

Osoby, które nie będą miały możliwości dokonania wpłaty w banku będą mogły dokonać tej wpłaty w świetlicy szkolnej bezwzględnie do 10 dnia danego miesiąca. Nieuiszczenie opłaty w wyżej wymienionym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczniów objętych dożywianiem.