Bezpieczeństwo w szkole i poza nią…

Dnia 5 października br. w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z policjantem Posterunku Policji w Kaliskach: Panem Maciejem Deją, który przybliżył „Wesołym Świetliczakom” temat bezpieczeństwa.

Dzielnicowy w atrakcyjny sposób opowiedział o zasadach bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły oraz podczas przewozów szkolnych, przedstawiając konsekwencje nieprawidłowego zachowania. Nasz gość omówił bezpieczne zachowanie się podczas zajęć świetlicowych, zabaw na świeżym powietrzu i przerw międzylekcyjnych. Został poruszony także temat kradzieży oraz niebezpieczeństwa związanego z cyberprzestrzenią.

Pan policjant odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez dzieci. Poruszone tematy przedstawił w bardzo interesujący sposób, czym zaskarbił sobie sympatię „Wesołych Świetliczaków”. Dziękujemy!

                                                              Galeria zdjęć                                                           Świetlica szkolna