Skład Rady Rodziców 2017/2018

 Skład Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych

w Kaliskach 2017/2018