Składka na Radę Rodziców

W roku szkolnym 2017/2018 składka na Radę Rodziców

wynosi 35 zł od rodziny.                

Opłaty proszę uiszczać u wychowawców klas.