Dokumenty

Zestawy podręczników

 
Wykaz podręczników dla klas II - III GIM na rok szkolny 2017/2018  dodano 2017-06-29
Wykaz podręczników dla klas IV - VII SP na rok szkolny 2017/2018  dodano 2017-06-29
Wykaz podręczników dla klas I - III SP na rok szkolny 2017/2018  dodano 2017-06-29

Ważne dokumenty

 
Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2017/2018  dodano: 2017-09-06
Regulamin przyznawania Pucharu Przechodniego Dyrektora Szkoły  dodano: 2015-10-09
Program doradztwa zawodowego 2017/2018  dodano: 2018-02-22
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 - II semestr  dodano: 2017-09-26
Propozycje tematów godzin wychowawczych   dodano: 2010-09-23
PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH  dodano: 2017-03-16
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO I KLASY w ZSP KALISKA rok szk. 2017/2018  dodano: 2017-03-16
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I KLASY ZSP KALISKA rok szk. 2017/2018 - spoza obwodu  dodano: 2017-03-16
Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej  dodano: 2017-03-16
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018  dodano: 2017-10-11
Miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej - załącznik nr 1  dodano: 2016-03-01
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy ROK SZKOLNY 2016/2017  dodano: 2016-09-28
PROCEDURY SZKOLNE ROK SZKOLNY 2016/2017  dodano: 2016-12-14
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2017/2018   dodano: 2017-09-20
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH ROK SZKOLNY 2017/2018  dodano: 2018-01-04
Procedury zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych  dodano: 2016-03-07
Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w ZSP w Kaliskach  dodano: 2016-04-05
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy  dodano: 2016-12-14
Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016  dodano: 2015-03-23
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 2017/2018  dodano: 2017-09-18

Publikacje nauczycieli

 
Publikacja  dodano: 2017-02-08
Pedagogika specjalna  dodano: 2017-02-08
Ćwiczenie motoryki i koordynacji wzrokowo ruchowej  dodano: 2017-02-08
Ćwiczenie orientacji przestrzennej  dodano: 2017-02-08
Prośby naszych dzieci, które warto uwzględniać w wychowaniu.  dodano: 2008-10-05
Wybrane pozycje z literatury pedag-psych pomocnej w wychowaniu.  dodano: 2008-10-05
Wybrana bibliografia adnotowana literatury dla dzieci  dodano: 2016-04-22
Projekt edukacyjny-karta projektu(przykład)  dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny - karta zadania (przykład)  dodano: 2011-02-11
projekt -edukacyjny - materiały z warsztatów  dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny w prawie oświatowym  dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny - zadania  dodano: 2011-02-11
Przykładowy wzór kontraktu  dodano: 2011-03-10
ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 2014/2015  dodano: 2014-10-07
PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM - PREZENTACJA  dodano: 2013-11-14
 

Przetargi

OGŁOSZENIE
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Załącznik 1
 Załącznik 2
 Załącznik 3
 Załącznik 4
 Załącznik 5 - wzór umowy
 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu