Dokumenty

Zestawy podręczników zakupywanych we własnym zakresie

 
Wykaz podręczników dla klas 0 - III na rok szkolny 2019/2020  dodano 2019-06-27
Wykaz podręczników dla klas IV - VIII na rok szkolny 2019/2020  dodano 2019-06-27
E-podręczniki  dodano 2019-06-27

Ważne dokumenty

 
Regulamin przyznawania Pucharu Przechodniego Dyrektora Szkoły  dodano: 2015-10-09
Program doradztwa zawodowego   dodano: 2018-02-22
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 - II semestr  dodano: 2020-01-30
Propozycje tematów godzin wychowawczych   dodano: 2010-09-23
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH  dodano: 2020-02-12
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ - rok szk. 2020/2021  dodano: 2020-02-12
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ rok szk. 2020/2021 - spoza obwodu  dodano: 2020-02-12
Załączniki do wnioski spoza obwodu  dodano: 2020-02-20
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020  dodano: 2019-09-19
Miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej - załącznik nr 1  dodano: 2016-03-01
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy ROK SZKOLNY 2018/2019  dodano: 2018-10-04
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2019/2020   dodano: 2019-10-07
STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH   dodano: 2020-01-30
Procedury zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych  dodano: 2016-03-07
Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w ZSP w Kaliskach  dodano: 2016-04-05
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy  dodano: 2016-12-14
Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021  dodano: 2020-05-25
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 2019/2020  dodano: 2019-10-07
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  dodano: 2019-05-08
Regulamin ogólny KCSR - Aqua Centrum w Kościerzynie   dodano: 2020-02-21
Regulamin KCSR - Aqua Centrum w Kościerzynie dla zorganizowanych grup szkolnych  dodano: 2020-02-21

Przetargi

OGŁOSZENIE
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Załącznik 1
 Załącznik 2
 Załącznik 3
 Załącznik 4
 Załącznik 5 - wzór umowy
 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu