Dokumenty

Zestawy podręczników

 
Wykaz podręczników dla klasy III GIM na rok szkolny 2018/2019  dodano 2018-06-29
Wykaz podręczników dla klas IV - VIII SP na rok szkolny 2018/2019  dodano 2018-06-29
Wykaz podręczników dla klas I - III SP na rok szkolny 2018/2019  dodano 2018-06-29
E-podręczniki  dodano 2018-06-29

Ważne dokumenty

 
Warunki ubezpieczenia w roku szkolnym 2018/2019  dodano: 2018-09-25
Regulamin przyznawania Pucharu Przechodniego Dyrektora Szkoły  dodano: 2015-10-09
Program doradztwa zawodowego   dodano: 2018-02-22
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 - I semestr  dodano: 2018-09-22
Propozycje tematów godzin wychowawczych   dodano: 2010-09-23
REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY I ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W KALISKACH  dodano: 2018-02-26
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ - rok szk. 2018/2019  dodano: 2018-02-26
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ rok szk. 2018/2019 - spoza obwodu  dodano: 2018-02-26
Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej - spoza obwodu  dodano: 2018-02-26
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019  dodano: 2018-10-04
Miesięczne plany pracy świetlicy szkolnej - załącznik nr 1  dodano: 2016-03-01
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy ROK SZKOLNY 2018/2019  dodano: 2018-10-04
PROCEDURY SZKOLNE ROK SZKOLNY 2018/2019  dodano: 2018-09-22
PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2018/2019   dodano: 2018-10-02
STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH ROK SZKOLNY 2018/2019  dodano: 2018-06-11
Procedury zwalniania uczniów z zajęć dydaktycznych  dodano: 2016-03-07
Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego w ZSP w Kaliskach  dodano: 2016-04-05
Procedura postępowania w przypadku podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy  dodano: 2016-12-14
Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019  dodano: 2018-03-28
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników 2018/2019  dodano: 2018-09-22
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  dodano: 2018-03-01
Regulamin ogólny KCSR - Aqua Centrum w Kościerzynie   dodano: 2018-03-01
Regulamin KCSR - Aqua Centrum w Kościerzynie dla zorganizowanych grup szkolnych  dodano: 2018-03-01

Publikacje nauczycieli

 
Publikacja  dodano: 2017-02-08
Pedagogika specjalna  dodano: 2017-02-08
Ćwiczenie motoryki i koordynacji wzrokowo ruchowej  dodano: 2017-02-08
Ćwiczenie orientacji przestrzennej  dodano: 2017-02-08
Prośby naszych dzieci, które warto uwzględniać w wychowaniu.  dodano: 2008-10-05
Wybrane pozycje z literatury pedag-psych pomocnej w wychowaniu.  dodano: 2008-10-05
Wybrana bibliografia adnotowana literatury dla dzieci  dodano: 2016-04-22
Projekt edukacyjny-karta projektu(przykład)  dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny - karta zadania (przykład)  dodano: 2011-02-11
projekt -edukacyjny - materiały z warsztatów  dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny w prawie oświatowym  dodano: 2011-02-11
projekt edukacyjny - zadania  dodano: 2011-02-11
Przykładowy wzór kontraktu  dodano: 2011-03-10
ZASADY REALIZACJI PROJEKTU 2014/2015  dodano: 2014-10-07
PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM - PREZENTACJA  dodano: 2013-11-14
 

Przetargi

OGŁOSZENIE
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 Załącznik 1
 Załącznik 2
 Załącznik 3
 Załącznik 4
 Załącznik 5 - wzór umowy
 Informacja o rozstrzygnięciu przetargu
Sprostowanie do zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu