Turniej wiedzy - Małgorzata Musierowicz

Turniej wiedzy na temat życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.

                                                                  Wisława Szymborska

Maj jest miesiącem poświęconym w całości książce, prawom autorskim, bibliotekom i bibliotekarzom, dlatego właśnie teraz biblioteka szkolna we współpracy z nauczycielami j. polskiego w gimnazjum przystąpiła do zorganizowania finału konkursu poświęconego znajomości życia i twórczości Małgorzaty Musierowicz. Przygotowania do międzyklasowego turnieju trwały już od marca, kiedy to p. J. Kaszubowska zaprosiła do biblioteki uczniów klas pierwszych wraz z nauczycielami j. polskiego na spotkanie. Podczas tej wizyty gimnazjaliści obejrzeli prezentację multimedialną, wysłuchali prelekcji nt. tej popularnej pisarki oraz obejrzeli wystawę jej książek. Nasza biblioteka może się pochwalić tym, że dysponuje wszystkimi powieściami M. Musierowicz, które do tej pory ukazały się na rynku. Następnie uczniowie rozwiązywali krzyżówkę , utrwalając w ten sposób wiedzę o życiu słynnej pisarki. W środę, 22 maja odbył się turniej wiedzy. Przystąpiły do niego czteroosobowe drużyny wytypowane z każdej klasy pierwszej, czyli trzy grupy: A, B, C. Podczas dwugodzinnych zmagań uczniowie rozwiązywali różnego typu zadania przygotowane przez wszystkich nauczycieli j. polskiego: p. J. Sykuterę, p. J. Kaszubowską oraz p. A. Lewandowskiego. Wszystkie zadania mogły być śledzone przez widownię – uczniów klas pierwszych, ponieważ znajdowały się one na prezentacji multimedialnej przygotowanej przez p. J. Kaszubowską. Turniej przewidywał również pytania dla publiczności z lektury omawianej na lekcji, czyli „Opium w rosole” i „Kłamczuchy”. Uczniowie reprezentujący klasę musieli wykazać się wiedzą na temat wybranych przez nauczycieli powieści. Oprócz wymienionych należało znać treść „Szóstej klepki” . Drużyny poradziły sobie doskonale. Wyniki pracy były bardzo zbliżone. Jury przyznało miejsca na podstawie liczby zebranych punktów.

I miejsce – drużyna klasy I A (Panitz, O. Kulas, J. Szarafin, M. Tuszkowski)
II miejsce – drużyna klasy I B (B. Lazarek, N. Szarmach, J. Jurczyk, A. Kasprzak)
III miejsce – drużyna klasy I C (M. Chylińska, E. Gołuńska, A. Pruska)

Całą imprezę poprowadziły uczennice klasy I A – Paulina Groth i Agnieszka Dera. W organizacji konkursu pomogły: Marta Rożek, Karolina Bendyk i Dominika Kuchta.

O ile drużyny poradziły sobie celująco, o tyle publiczność wypadła dużo słabiej. Tylko pojedyncze osoby znały poprawne odpowiedzi na pytania. Turniej miał na celu zachęcenie gimnazjalistów do czytania książek, a także popularyzować literaturę młodzieżową, w tym przypadku twórczość M. Musierowicz. Organizatorzy dziękują młodzieży za zaangażowanie i udział w konkursie, a także pani D. Nadolskiej za udział w jury.