Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy

Organizatorem tego konkursu jest Gimnazjum nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Gdańsku. Jest to już druga edycja pod hasłem „ROK WOLONTARIATU”. Jego celem jest promocja czytelnictwa wśród młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, budowanie świadomości humanistycznej i rozwijanie umiejętności językowego ujmowania refleksji na temat przeczytanych tekstów.

Konkurs ten składa się z dwóch etapów. Pierwsza część odbyła się dokładnie 6 kwietnia we wszystkich szkołach, które zgłosiły chęć uczestnictwa. W naszej szkole udział wzięło 12 uczniów gimnazjum i 6 uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.  Uczestnicy konkursu, w kategorii gimnazjum, rozwiązywali test znajomości dwóch książek: „Oskara i pani Róży” E.E . Schmitta i „Poczwarki” Doroty Terakowskiej. Natomiast w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej obowiązywała znajomość książek Małgorzaty Musierowicz „Język Trolli” i „Ida sierpniowa”.

Po sprawdzeniu testów i podliczeniu punktów wyniki są następujące:

Kategoria gimnazjum

I miejsce - Urszula Pilarska II a 32/35 pkt

II miejsce  Michalina Sabiniarz i Sandra Grajczyk II a  29,5 pkt

III miejsce - Julia Połom I b 24 pkt

Kategoria klas IV-VI

I miejsce – Mateusz Boba VI b 33/46 pkt

II miejsce - Jakub Nadolski VI b 30/46 pkt

III miejsce - Matylda Fijał V b 27,5 pkt

Do drugiego ustnego etapu konkursu, który odbędzie się 24 maja w Gdańsku, zakwalifikowały się dwie osoby:

Urszula Pilarska II a i Mateusz Boba VI b.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w II etapie konkursu.

                                                                  Galeria zdjęć                                                              Sylwia Pasterska