Konkurs Profilaktyczny - "Nie dla uzależnień"

We wtorek 28.04.2015 odbył się konkurs profilaktyczny zorgnizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliskach. Konkurs, którego celem było promowanie poprzez sztukę wartości życia bez uzależnień przeznaczony był dla uczniów Gminy Kaliska.

Uczniowie pod okiem swoich teatralnych trenerów przygotowali scenki w formie przedstawienia o tematyce prozdrowotnej. Zwycięzcami okazała się grupa z klasy II a gimnazjum; uczestnicy w swoim występie pokazali jak ważne w życiu młodego człowieka jest świadome korzystanie z wolnego wyboru. Finaliści konkursu wystąpią ponownie na scenie GOK-u w piątek 01.05.2015r.o godz. 11:45. Serdecznie zapraszamy na przedstawienie.

                 Dyplom                           Galeria zdjęć    

                                                     Adam Lewandowski