Spotkania z rodzicami - termin wywiadówki

Wywiadówki śródokresowe odbędą się we wtorek, 14 kwietnia 2015r.

Szkoła Podstawowa:

kl. I - III godz. 18:00

kl. IV - VI godz. 16:00

Gimnazjum:

kl. I - II godz. 17:00

kl. III godz. 16:45 (świetlica)