Alternatywne źródła energii - udział SP w programie edukacyjnym

W Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach podjęliśmy liczne działania w ramach Programu „Słoneczne Pomorze’’- alternatywne źródła energii. W szkole podstawowej w klasach IV zajęcia poprowadził p. Rafał Ciosk, natomiast w klasach V i VI p. Katarzyna Krause w ramach lekcji przyrody. Realizację zadań rozpoczęto od zapoznania uczniów z podstawową wiedzą na temat alternatywnych źródeł energii. W szkole odbyły się zajęcia, których założeniem było wyjaśnienie w jaki sposób zmniejszyć zużycie węgla i emisję dwutlenku węgla. Dzieci poznały odnawialne i nieodnawialne zasoby w przyrodzie.  Zorganizowaliśmy dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmu edukacyjnego Alternatywne źródła energii. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem metody aktywizującej uczniów tzw. burzy mózgów. Za podsumowanie naszych działań można uznać zaangażowanie dzieci w konkurs plastyczny na plakat lub makietę ilustrującą alternatywne źródła energii. Mamy nadzieję, że uczniowie podzielą się zdobytą wiedzą z rodzicami oraz zastosują poznaną teorię w praktyce życia.

                                                                         Galeria zdjęć                                                           Katarzyna Krause