Zajęcia sportowe w czasie ferii zimowych

 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych tj. od 02 - 06 II 2015 w ZSP w Kaliskach prowadzone będą zajęcia sportowo-rekreacyjne. 

w godz. 9:00 - 11:00 dla uczniów Szkoły Podstawowej - p. Rafał Ciosk

w godz. 11:00 - 13:00 dla uczniów Gimnazjum - p. Beata Zaręba

Zajęcia zostały zgłoszone w Kuratorium Oświaty

Szczegółowe informacje można uzyskać u n-li prowadzących zajęcia.

                                                                                      Dyrektor ZSP Kaliska