Nuka zdalna od 22 marca do 11 kwietnia

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności na Covid-19 w kraju, uczniowie klas I – VIII od 22 marca do 11 kwietnia będą realizowali naukę w trybie zdalnym.

 

 

p.o. dyr. ZSP Kaliska

Bogumiła Wałaszewska