Nauka zdalna dla klas I - VIII do 29 listopada

Od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów z klas I - III. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej (I - VIII) do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
Podstawowym narzędziem komunikacji pozostaje dziennik elektroniczny Librus - Synergia.
Proszę o bieżące śledzenie pojawiających się wiadomości i ogłoszeń.

p.o. dyr. ZSP Kaliska
Bogumiła Wałaszewska