Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Nauczycielom i Pracownikom ZSP Kaliska

składam wyrazy uznania za trud codziennej  pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej oraz wkład w prawidłowe funkcjonowanie szkół i przedszkoli w Gminie Kaliska. 

Pragnę podziękować za wysiłek i oddanie w przekazywaniu wiedzy oraz wartości, które wpływają na rozwój  postaw oraz życiowe wybory Naszych uczniów i wychowanków.

 W dniu Waszego święta życzę pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, satysfakcji z realizowanych zadań, poczucia ważności wykonywanego zawodu oraz tego, aby przywiązanie i wdzięczność obecnych uczniów wynagradzała Wam trud niełatwej pracy, a pamięć absolwentów stanowiła dowód na to, jak ogromną rolę odegraliście w ich życiu.

Niech codziennym pedagogicznym wyzwaniom towarzyszy uśmiech dziecka, spełnienie zawodowych zamierzeń, uznanie ze strony uczniów i rodziców oraz lokalnej społeczności.

 

 

                                                                                                       p.o. Dyrektor ZSP Kaliska

                                                                                                       Bogumiła Wałaszewska