Komunikat

Informujemy, że dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć  dydaktycznych.

W tym dniu zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej będą się odbywały w godz. 7:00 - 15:00.