SPOTKANIE Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI

15.09.2020r.  WTOREK

Godz. 17.00

KLASA

SALA

WEJŚCIE DO SZKOŁY

I a

10

główne

III c

14

główne

III a

29

przy małej sali gim.

III b

26

przy małej sali gim.

 

16.09.2020r. ŚRODA

Godz. 16.30

KLASA

SALA

WEJŚCIE DO SZKOŁY

II a

12

przy małej sali gim.

VII b

201

od strony stadionu

VII c

301

od strony stadionu

 Godz. 17.30

KLASA

SALA

WEJŚCIE DO SZKOŁY

IV a

24

główne

VI c

22

główne

VII a

203

od strony stadionu

VI a

304

od strony stadionu

 

17.09.2020r. CZWARTEK

Godz. 16.30

KLASA

SALA

WEJŚCIE DO SZKOŁY

I b

11

przy małej sali gim.

II b

13

przy małej sali gim.

VIII a

202

od strony stadionu

VI b

302

od strony stadionu

Godz. 17.30

KLASA

SALA

WEJŚCIE DO SZKOŁY

V a

30

główne

IV b

23

główne

VIII c

206

od strony stadionu

VIII b

307

od strony stadionu

Uwaga!

W czasie spotkań na terenie szkoły wszystkich

uczestników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa

oraz zachowanie dystansu.