Smacznie, zdrowo, kolorowo

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Smacznie, zdrowo, kolorowo

W okresie nauczania zdalnego, na  przełomie marca i kwietnia został ogłoszony konkurs plastyczny o tematyce prozdrowotnej  pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III Publicznej Szkoły w Kaliskach oraz Szkoły Filialnej w Piecach. Dzieci miały za zadanie wykonać plakat dotyczący zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Przesłano  zdalnie 13  prac. Prace te zostały ocenione i nagrodzone:

I miejsce Adam Malek-Podjaski

II miejsce Maja Prabucka

III miejsce Zuzanna Zakrzewska (Szkoła Filialna w Piecach)

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy. Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz symboliczną nagrodę rzeczową. Galeria prac zostanie wystawiona na gazetce po powrocie do szkoły.

                                                                                                                                         Pedagog i psycholog szkolny