Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca (czwartek, piątek) to dni, w których w szczególnych przypadkach braku możliwości zapewnienia opieki we własnym zakresie, zorganizowane zostaną w godz. 7:00 - 15:00 zajęcia opiekuńcze (świetlica). Od poniedziałku 16 marca w szkole nie będą organizowane żadne zajęcia.

W czasie gdy nie będzie lekcji w szkole należy zachęcać dziecko do samodzielnej nauki. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają utrwalić i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny. Przypominamy również, że rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni (dot. dzieci w wieku do 8 lat). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ZUS. Pamiętajmy również, aby przekazać osobom, które będą sprawowały opiekę nad Naszymi dziećmi, podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny. 

Przerwa w funkcjonowaniu pracy szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Motywujmy się do odpowiedzialnego wykorzystania czasu w okresie zawieszenia zajęć w szkole. Warto skorzystać z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli. O dalszych ustaleniach będę na bieżąco informował na stronie internetowej szkoły oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus-Synergia.

                                                                                                                                Dyrektor ZSP Kaliska Adam Lewandowski