Działania profilaktyczne

W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się zajęcia profilaktyczne do których, do współpracy zaprosiliśmy Policjantów z Posterunku Policji w Kaliskach. Tuż przed rozpoczęciem ferii odbyły się prelekcje dla uczniów klas IV i V dotyczące bezpiecznych ferii. Uczniowie wzbogacili swoją wiedzę w wiadomości, które mogą ich uchronić przed potencjalnym zagrożeniami.

Policjant przypomniał o konieczności noszenia odblasków na ubraniu lub na plecakach, w szczególności po zmroku. Mundurowy starał się zwrócić uwagę młodzieży jak ważne jest używanie elementów odblaskowych podczas spacerów gdy jest już ciemno oraz poza terenem zabudowanym. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu.

Po feriach zorganizowałyśmy warsztaty dla uczniów klas VIII dotyczące odpowiedzialności i świadomości karnej. W czasie prelekcji mundurowy rozmawiał z uczniami i przekazał informację dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny oraz przejawy demoralizacji. Poruszono temat agresji wśród młodzieży oraz wulgarnego i agresywnego zachowania.

Serdecznie dziękujemy Panom Policjantom z Posterunku Policji w Kaliskach z zaangażowanie oraz współpracę.

                                                                       Słomińska-Gliniecka, Joanna Linda, Natalia Wysokińska