Wywiadówki śródroczne

 

        30 stycznia 2020 (czwartek) odbędą się 

        spotkania rodziców z wychowawcami klas

 

kl. I - III                           16:30

kl. VII - VIII                     17:15

kl. IV - VI                          18:00

W związku z nieobecnością pani Doroty Nadolskiej spotkanie z rodzicami uczniów klasy Va z wychowawcą, zostaje przełożone na późniejszy termin.