Gala Wręczania Stypendium Marszałkowskiego

16 grudnia 2019 roku w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczysta Gala Wręczania Stypendium Marszałkowskiego

Uroczystość była podsumowaniem „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego", który był realizowany przez samorząd województwa pomorskiego w latach 2018/2019. Przyznano 400 stypendiów, w tym 6 uczniom naszej szkoły: Amelii Węsierskiej, Kindze Kaczorowskiej, Sandrze Paulitz, Marii Sabiniarz, Mai Pasterskiej, Kacprowi Cherkowi oraz 3 absolwentkom Zespołu Szkół Publicznej w Kaliskach: Matyldzie Rybackiej, Julii Moczyńskiej i Weronice Krause. 

Stypendia jak w poprzednim roku były przyznawane w trzech kategoriach: dedykowane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych, dedykowane uczniom uzdolnionym w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych oraz kierowane do uczniów uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych.

W uroczystości wręczania stypendiów najzdolniejszym uczniom z całego Pomorza, uczestniczyli: Marszałek Województwa Pomorskiego pan Mieczysław Struk, radni Sejmiku Województwa Pomorskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów. W naszym przypadku uczestnikami uroczystej gali byli stypendyści wraz z rodzicami, Dyrektor ZSP Kaliska pan Adam Lewandowski, Sekretarz Gminy Kaliska pani Bożena Jeleniewska. Dyrektor szkoły w imieniu Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Pani Sekretarz w imieniu Wójta Gminy Kaliska, wręczyli naszym stypendystom listy gratulacyjne wraz z pamiątkowymi upominkami.

Serdecznie gratulujemy stypendystom ZSP Kaliska, życząc dalszych sukcesów.                                             Galeria zdjęć   

                                                                                                                                         Marta Słomińska - Gliniecka, Joanna Linda