Wywiadówki śródokresowe

 

        21 listopada 2019 (czwartek) odbędą się 

        spotkania rodziców z wychowawcami klas

 

kl. VII, VIII                16:15

kl. IV - VI                    17:00

kl. I - III                     17:45