Narodowe Święto Niepodległości

,,Uwięziony ptak nie śpiewa, a czy wiesz dlaczego?

Bo nie spotkasz nigdy w klatce ptaka szczęśliwego…”

Kocham Cię Polsko!

Pod takim hasłem 8 listopada 2019 r. w PSP Kaliska odbyły się patriotyczne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie szkoły podstawowej wraz z dyrekcją i gronem pedagogów zgromadzili się w przystrojonej w barwy narodowe sali gimnastycznej, aby wziąć udział w widowisku artystycznym z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości: reprezentującej Wójta Gminy Kaliska p. Beaty Wysokińskiej, Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska p. Zbigniewa Szarafina oraz Przewodniczącej Rady Rodziców p. Ewy Czepliny. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły wspólnie odśpiewano czerozwrotkowy hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

Zgromadzeni na sali w skupieniu i z zainteresowaniem obejrzeli program artystyczny będący okazją do refleksji na temat znaczenia posiadania wolności i niepodległej ojczyzny, reprezentowanej przez naszych przodków postawy patriotycznej oraz współczesnego wymiaru patriotyzmu. Widowisko rozpoczęto od alegorii rozbiorów Polski w XVIII w. - tańca z biało – czerwoną flagą, którą w efekcie na znak zajęcia ziem polskich przez państwa zaborcze przejęły Rosja, Austria i Prusy. Na program złożyła się narracja historyczna obrazująca dzieje czynu niepodległościowego Polaków od momentu upadku Rzeczpospolitej szlacheckiej w XVIII w. po odzyskanie suwerenności w dniu 11 listopada 1918 r., recytacje okolicznościowych utworów poetyckich wyrażających potrzebę okazywania miłości  i przywiązania do ziemi ojczystej, poznawania historii, szacunku dla tradycji i dokonań minionych pokoleń rodaków w walce o Niepodległą oraz pielęgnowania cennego daru, jakim jest wolność. Widowisko wzbogaciły: scenki rodzajowe obrazujące podtrzymywanie tożsamości narodowej przez polską rodzinę żyjącą pod zaborami, historia ptaszków w klatce, a także pojawienie się gazeciarzy z wiadomością o odzyskaniu niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada 1918 r. W trakcie uroczystości widzowie mieli okazję obejrzeć piękne wykonanie poloneza w wykonaniu uczniów z kl. V a oraz taniec ze wstążką Heleny Kozickiej symbolizującej odrodzoną Ojczyznę. Występom uczniów towarzyszył chór szkolny pod kierunkiem p. Katarzyny Eliasz, który wykonał pieśni: ,, Niepodległość, trudne słowo”, ,,Biały krzyż” i ,,Niepodległa, niepokorna”. Utwór ,,Przytulmy Polskę do serca” zaśpiewała Amelia Węsierska z kl. VII c. Zwieńczeniem programu artystycznego była piosenka ,,Co to jest niepodległość ?”,  w trakcie której zaprezentowali się uczniowie  kl. III a z bukietem balonów w narodowych barwach. Uroczystość była ważną lekcją historii oraz patriotyzmu budzącą zadumę, refleksję i poczucie dumy narodowej, o czym przypomnieli dyrektor i wicedyrektor szkoły w swoich przemówieniach.

W widowisku wzięli udział uczniowie klasy VII a, VII c, VII b, VI b i V b pod opieką p. Bogumiły Wałaszewskiej, p. Wojciecha Wałaszewskiego i p. Malwiny Sikory oraz kl. V a pod kierunkiem p. Joanny Lindy. Scenografię i okolicznościowe kotyliony przygotowała p. Anna Cybula.

Serdecznie dziękujemy występującym uczniom oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do przygotowania obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości mających na celu godne uczczenie tak pięknego i ważnego dla naszego narodu święta.

                                                                                                                  Galeria zdjęć                                                                           Organizatorzy