Zajęcia profilaktyczne

Miesiąc październik w naszych szkołach owocował w liczne zajęcia z zakresu profilaktyki oraz zajęć profilaktyczno - wychowawczych.

Dnia 10 października uczniowie klas I-III Publicznej szkoły Podstawowej w Kaliskach oraz uczniowie klas I-III Szkoły Filialnej w Piecach uczestniczyli w spektaklu teatralnym przeprowadzonym przez aktorów teatr „Maska” z Krakowa pt; „W świecie mega bajtów”.  Przedstawienie to miało na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z nieprawidłowego oraz nadmiernego korzystania z internetu. Ponadto spektakl przedstawiał również inne możliwe sposoby uzależnień dzieci i osób dorosłych.

Dnia 21 października uczniowie klas VII uczestniczyli w warsztatach również dotyczących uzależnień pt. „Profilaktyka uzależnień od telefonu komórkowego, internetu, portali społecznościowych i substancji psychoaktywnych”. Podczas dwugodzinnego spotkania uczniowie w teorii poznali pojęcie uzależnienia, natomiast w drugiej części brali aktywny udział w warsztatach, pracując między innymi w grupach nad danym zagadnieniem. Ponadto pojawiły się w szkole gazetki ścienne związane z tematyka uzależnień miedzy innymi od Internetu czy e-papierosów oraz zostały przeprowadzone liczne zajęcia dla klas młodszych dotyczące emocji, ich wyrażania i rozpoznawania.

Składamy serdeczne podziękowania dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe tej inicjatywy i pomoc w organizacji warsztatów.

                                                                                                        Galeria zdjęć                                            Pedagog szkolny